Tietoa projektista

Digital Workplace edistää digitaalista- ja etätyöskentelyä suunnittelemalla, testaamalla ja validoimalla toimintaympäristön, joka sisältää koulutusta ja sertifiointimahdolisuuden sekä työntekijöille, että yrityksille paremman tuottavuuden saavuttamiseksi näillä keinoilla.

Projektin päävaiheet ovat:

  1. Alustava tutkimus parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja työnantajien ja työntekijöiden ihanteellisen profiilin määrittelemiseksi

  2. Koulutuksen suunnitteleminen ja testaaminen riittävien taitojen tarjoamiseksi työntekijöille ja työnantajille digitaalisten ja etätyötaitojen hankkimiseksi.
    Koulutus tulee olemaan pääasiassa verkkopohjaista ja tarjotaan avoimina verkkokursseina (MOOC - massive open online courses) ja muina avoimina oppimisresursseina. Sisältö ja rakenne tullaan tekemään EQF (European Qualifications Framework) - tasoille 4-7, eli kohderyhmänä on ammatillinen ja korkeakoulutus

  3. Sertifiointijärjestelmän suunnittelu ja testaus työntekijöille ja työnantajille, selkein arviointikohtein, auditoinnein ja myöntämismekanismein. Sertifiointi tullaan tarjoamaan kahdella tasolla, avoimina sertifikaatteina, sekä EU:ssa jo käytössä olevien ECTS ja ECVET - järjestelmien mukaisesti

  4. Kouluttajakoulutus  ammatti- ja korkeakouluopettajille kasautumisvaikutuksen aikaansaamiseksi, ja jotta saadaan luotua kouluttajien yhteisö, joka voi puolestaan tukea koulutusyrityksien henkilöstöä siirtymisessä digitaaliseen ympäristöön

  5. Digitaalisen työympäristön käyttöönoton edistäminen yrityksissä ja työntantajien ja -tekijöiden keskuudessa projektikonsortion ulkopuolella, sekä tietoisuuden lisääminen avainkohderyhmissä kohdistetun tiedotusstrategian avulla.

Voit lukea lisää projektista ja sen tavoitteista tutustumalla projektiesitykseen (englanniksi):

Project presentation

Lataa

Katso selaimessa