Koulutusresurssit

Tältä sivulta löydät resursseja, joita voit hyödyntää sekä työntekijöille, että työntantajille suunnattujen koulutusten kasvokkain tapahtuvissa osissa. Kehitettyjä resursseja on pilotoitu ensimmäisessä Digital Workplace - koulutustapahtumassa joka vietiin läpi Campobassossa Italiassa keväällä 2017.

Yhteensä 22 työntekijää ja työnantajaa eri EU-maista osallistui Oppimisviikkoon Campobassossa Italiassa. Annamaria Cacchione ja Adamantia Spanada fasilitoivat oppimisprosessia mentoreina aktiivisella ja tuotteliaalla tavalla. He rohkaisivat osallistujia yhdistämään aiemmat kokemuksensa tämänhetkiseen tietopohjaan ja aktiviteetteihin samalla, kun he liittivät annetut tehtävät omiin oppimistavoitteisiinsa.
Asiantuntijahaastatteluiden ja yhteistyöharjoitteiden, kuten roolileikkien, tapausesimerkkien läpikäymisen, väittelyiden ja pienryhmäkeskustelujen avulla osallistujat muunsivat MOOC-kurssien teoreettiset konseptit käytännön toimiksi.

Module 1: Self-Management

Module 2: COMMUNICATION

Module 3: TEAMWORK

Module 4: CHANGE MANAGEMENT & CREATIVE THINKING

1 - Definitions for a successful Digital Workplace strategy

Collaboration and Communications Skills in Digital Workplace

Culture and Innovation in Digital Workplace