ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- DIGIPLACE 

Καθώς οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επεκτείνονται στις κοινωνίες μας, αγγίζοντας όλο και περισσότερα τμήματα της ζωής μας, οι ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες καθίστανται αναγκαίες για κάθε άνθρωπο και κάθε οργανισμό. Την ίδια ώρα, οι ΤΠΕ αποτελούν πλέον την κύρια υποδομή κάθε χώρου εργασίας.  Απαλλαγμένος από φυσικά εμπόδια και περιορισμούς, ο χώρος εργασίας του μέλλοντος θα υποστηρίζει όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα και ευελιξία, απαιτώντας «εργαζόμενους» που θα έχουν σε υψηλό βαθμό αναπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες και οργανωτικές ικανότητες.

Το έργο διερευνά τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα, η οποία σχετίζεται με την παροχή νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σε σχέση με τις απαιτήσεις της σημερινής, αλλά και μελλοντικής αγοράς εργασίας. Στον πυρήνα του έργου Ψηφιακός Χώρος Εργασίας (Digital Work Place) έχει τεθεί η ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο υλοποιείται κυρίως σε μορφή MOOC και συμπληρώνεται από μια διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης με βάση τα πρότυπα Open Badges. Τόσο τα MOOCs όσο και τα Open Badges βρίσκονται στην αιχμή των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Οpen Educational Resources - OER) και συνεισφέρουν δυναμικά στη δημιουργία ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος, βασισμένου στις ΤΠΕ. 


Με την απόκτηση αυτών των νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ερευνητές και εκπαιδευτικοί στα  Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε αυτό το έργο θα είναι σε θέση να μεταφέρουν τις δεξιότητές τους σε άλλα επαγγέλματα, αναπαράγοντας την εκπαίδευση που θα έχουν λάβει στο έργο. Με τον τρόπο αυτό θα προωθήσουν την ψηφιακή και κινητή προσέγγιση στην οργάνωση της εργασίας.

Join us!

Join us in the Digital Workplace, and we'll keep you updated

If you'd just like our newsletter without registering an account, you can join the mailing list here!