1ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ως πρώτο βήμα αυτού του έργου υπήρξε η έρευνα από κάθε συνεργαζόμενη χώρα σχετικά με τον ιδανικό ψηφιακό εργαζόμενο. Τα ερευνητικά ευρήματα. Τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως η βάση ανάπτυξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του έργου, είναι διαθέσιμα σε αυτό το αρχείο PDF

DW O1 Mapping The Digital Workplace (final) EL

λήψη αρχείου

Διαδικτυακή προβολή