ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Ένα ακόμη αποτέλεσμα της εμπειρίας που κατακτήθηκε σε αυτό το έργο είναι το MOOC με τον τίτλο ‘Εξειδικεύοντας τον Ψηφιακό Εργαζόμενο’ το οποίο αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερiς διαφορετικές ενότητες:

  1. Αυτο-διαχείριση
  2. Επικοινωνία
  3. Ομαδική Εργασία
  4. Διαχείριση Αλλαγής

Ενδεικτικές βιντεοδιαλέξεις αυτού του MOOC με τα σενάρια και τις δραστηριότητες βρίσκονται στον διαδικτυακό εκπαιδευτικό μας χώρο.

Μπορείς να δεις αυτό το περιεχόμενο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Το διαδικτυακό μάθημα ‘Εξειδικεύοντας τον Ψηφιακό Εργαζόμενο’, συνιστά το 4ο Αποτέλεσμα αυτού του έργου.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

O4: Skilling the digital employee

DW IO4 Skilling DW WORKERS Training Programme EL

λήψη αρχείου

Διαδικτυακή προβολή