ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ένα MOOC είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας που κατακτήθηκε σε αυτό το έργο «O Ψηφιακός Χώρος Εργασίας: δεξιότητες για ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον».

Όπως έδειξε η έρευνα, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού εργοδότη είναι τα ακόλουθα:

  • Αυτο-διαχείριση
  • Ανεκτικότητα σε ασταθή περιβάλλοντα ή νέες καταστάσεις
  • Κατανόηση διαφορετικών κουλτουρών, και γενικότερα
  • Ανοικτό μυαλό

Επομένως, αυτό το MOOC που σχεδιάσαμε στο πλαίσιο αυτού του έργου, έχει ως στόχο να ενδυναμώσει εσένα, τον Ψηφιακό Εργοδότη, σε αυτές τις συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες.

 

Μπορείς να δεις αυτό το περιεχόμενο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

 

Το διαδικτυακό μάθημα ‘Εξειδικεύοντας τον Ψηφιακό Εργοδότη’, συνιστά το 3ο Αποτέλεσμα αυτού του έργου.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

DW IO3 The New MOOC DIGIPLACE SPANAKA KAMEAS FINAL EL

λήψη αρχείου

Διαδικτυακή προβολή